ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενοικίαση Γερανών

Ανεγέρσεις Ειδικών Φορτίων

643263246342

Τοποθέτηση Ανεμογεννητριών

Ανυψώσεις Καλαθοφόρων Φορτίων

Δείτε όλες τις Υπηρεσίες μας

Δείτε όλες τις Υπηρεσίες μας

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Μεταφορές, Ανυψώσεις, Ανεγέρσεις


Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εδραίωσή μας στο Θεσσαλικό χώρο και, έπειτα, στην υπόλοιπη Ελλάδα επιτεύχθηκε από τον ιδρυτή της εταιρείας, Αλέξανδρο Γιαννακό. Η συνέχιση των δραστηριοτήτων μας, η επέκταση του εξοπλισμού και οι αυξανόμενες παροχές μας οφείλονται, όμως, και στους Θωμά και Δημήτριο Γιαννακό, οι οποίοι μέσα από τις γνώσεις και την προσωπική διαρκή συμμετοχή και εργασία τους συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση της σημερινής εικόνας μας. Πλέον, η εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, σε διάφορες θέσεις.

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο δυναμικό, με ακέραιο χαρακτήρα, οργανωτική διάθεση και πελατοκεντρική προσέγγιση. Ανταποκρινόμαστε, με αυτόν τον τρόπο, σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει. Συνεργαζόμαστε με χειριστές, οδηγούς και υπεύθυνους επαγγελματίες. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το προφίλ μιας εταιρείας που στοχεύει, διαρκώς, στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι βελτιώσεις και οι συντηρήσεις που πραγματοποιούμε, καθημερινά, και η άριστη λειτουργία του σύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτουμε συνθέτουν μια εταιρική εικόνα η οποία στοχεύει σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και ποιοτικής διαχείρισης των τρεχουσών εργασιών.

Η ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια και η συνεργασία μας στην κατασκευή Αιολικών Πάρκων έχουν εξειδικεύσει την εταιρεία μας σε τέτοιου είδους ζητήματα. Συμβάλλουμε και εμείς, έτσι, στην παύση των καύσεων ορυκτών καυσίμων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών ενεργά. Σεβόμαστε και υιοθετούμε την ανάγκη για χρησιμοποίηση καθαρών πηγών ενέργειας. Συνεργαζόμαστε με όλες τις μεγάλες εθνικές και διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες, στοχεύοντας στην άρτια ανάλυση και μελέτη κάθε σταδίου μεταφοράς και διαδικασίας ανύψωσης. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται και διαχειρίζεται με τη βοήθεια όλων των σύγχρονων επικοινωνιών πληροφορικής. Όλα αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα κατοχυρώνουν τις απαιτήσεις του κάθε έργου, βάσει προδιαγραφών και σχεδιαγράμματος.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ανταποκρινόμενη στις επιταγές του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, έχει αναπτύξει τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η οποία εφαρμόζεται, καθημερινά, σε όλο το πλάτος και εύρος των δραστηριοτήτων της, από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. Διαθέτουμε τις εξής πιστοποιήσεις:

1. ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2008
2. ΕΛΟΤ EN ISO 14001 : 2004
3. OHSAS 18001 : 2007 / ΕΛΟΤ 18001 : 2008
Για να δείτε τον ισολογισμό του 2018 πατήστε ΕΔΩ