Υπεύθυνη & Αποτελεσματική Διαχείριση Εργασιών


Στην εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, μέσω του σύγχρονου ανυψωτικού εξοπλισμού μας, κατοχυρώνουμε την ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών που αναλαμβάνουμε. Με πείρα & άψογο επαγγελματισμό, παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων:
  • Ενοικιάζουμε γερανούς σε ολόκληρη την Ελλάδα (νησιωτική και ηπειρωτική)
  • Εκφορτώνουμε πλοία
  • Τοποθετούμε ανεμογεννήτριες
  • Τοποθετούμε τμήματα μεγάλων γεφυρών
  • Αναλαμβάνουμε επισκευές διυλιστηρίων
  • Αναλαμβάνουμε επισκευές σε μονάδες της Δ.Ε.Η.
  • Τοποθετούμε φωτοβολταϊκά
  • Εκτελούμε ανυψώσεις με καλαθοφόρα οχήματα
  • Ανυψώνουμε οποιουδήποτε είδους φορτίο στη Θεσσαλία
  • Πραγματοποιούμε ανεγέρσεις ειδικών φορτίων στα Τρίκαλα, τη Λάρισα και την Καρδίτσα

 
MANUFACTORTYPEDESCRIPTIONNR
CRANES:
LIEBHERRLTM 11200-9.11200 TONS1
LIEBHERRLTM 1500-8.1500 TONS1
LIEBHERRLTM 1300-6.1300 TONS1
LIEBHERRLTM 1225225 TONS1
LIEBHERRLTM1140140 TONS1
GOTWWALDAMK7080 TONS1
LIEBHERRLTM1050-450 TONS2
LIEBHERRLTM 1035-335 TONS1
LIEBHERRLTM 1030 -330 TONS1
TRUCK CRANES:
EFFERTRUCK 8X492 TONOMETRA1
HEILLATRUCK 8X490 TONOMETRA1
EFFERSCANIA86 TONOMETRA1
FASSITRUCK 8X480 TONOMETRA1
FASSITRUCK CRANE53 TONOMETRA1
EFFERTRUCK CRANE48 TONOMETRA1
HIABTRUCK CRANE26 TONOMETRA3
MANITOU4X43,5 TONS2
JLG M600MAN BASKET19M HEIGHT ELECTRIC+DIESEL1
FORK LIFT-7 TONS1