4 Απριλίου, 2018
4 Απριλίου, 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
ΕΡΓΟ: ΣΕΡΡΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΔΟΚΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΜΟΣ ΑΕ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΔΟΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤ.Μ.ΕΡ. ΑΕ
ΕΡΓΟ: ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ