4 Απριλίου, 2018
4 Απριλίου, 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: EKME
ΕΡΓΟ: ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ENERCON GMBH
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ