4 Απριλίου, 2018
4 Απριλίου, 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΚΜΕ
ΕΡΓΟ: ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΡΓΟ: ΣΚΟΠΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ENERCON GMBH
ΕΡΓΟ: ΦΩΚΙΔΑ ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ENERCON GMBH
ΕΡΓΟ: ΦΩΚΙΔΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VESTAS HELLAS SA
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: GAMESA
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ