4 Απριλίου, 2018
4 Απριλίου, 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ENERCON GMBH
ΕΡΓΟ: ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ENERCON GMBH
ΕΡΓΟ: ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ