4 Απριλίου, 2018
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
4 Απριλίου, 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ
ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 45 ΤΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,70 ΜΕΤΡΑ ΦΑΡΔΟΣ ΚΑΙ 7,20 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 18 ΝΤΑΛΙΚΕΣ) ΓΙΑ ΧΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ΣΤΗ ΧΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2006