4 Απριλίου, 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ENERCON GMPH
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10 Χ Α/Γ (Ε 44 ) ΣΤΟ Α/Π ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ENERCON GMPH
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 9 Χ Α/Γ (Ε 70 ) ΣΤΟ Α/Π ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ Α/Π ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ENERCON GMPH
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3 Χ Α/Γ (Ε 48) ΣΤΟ Α/Π ΒΑΡΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ Α/Π ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VESTAS
ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ 10 Χ Α/Γ (V 90) ΣΤA Α/Π ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΑ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Α/Γ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ENEL
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α/Γ ΣΤΑ Α/Π ΓΕΡΑΚΙ, ΣΟΡΟΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α/Γ ΣΤΟ Α/Π ΛΟΥΖΕΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GEARBOX)